Komentované vzory

Komplexní zajištění komentovaných vzorů z různých oborů práva

 • vzory nejrůznějších typů smluv, podání a dalších dokumentů (plná moc, rozhodnutí, příkazy apod.)
 • k vybraným vzorům zpracovány různé varianty
 • stále aktualizováno při změnách legislativy
 • výstižný a přehledný komentář ke každému vzoru
 • kompletní agenda související se vzorem
 • provázano s ostatními informačními zdroji v systému ASPI včetně hypertextových odkazů na související právní předpisy
 • jednoduchý export do textového editoru
 • snadná orientace a vyhledání potřebného vzoru

V ASPI je v současné době zařazeno již více než 3 850 vzorů ze všech oborů práva

Autorské právo / Exekuce a konkursní právo / Občanské právo / Obchodní právo / Pracovní právo / Rodinné právo / Směnečné právo / Správní právo / Trestní právo / Živnostenské právo / Daňové právo / Pojišťovnictví / Insolvenční právo a další.

Všechny vzory jsou zpracovány renomovanými odborníky na danou právní oblast, průběžně pro vás doplňujeme nové vzory.

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňovat o další unikátní produkty. Stoprocentně se můžete spolehnout na specializované vzory, které nabízíme jak v češtině (s.r.o., a.s., prodej podílu, nemovitosti, závazky a GDPR), tak i v některých případech v angličtině (s.r.o. a a.s.).“

Jarmila Hanzalová

PRK Partners

Specializované komentované vzory PRK Partners

320 komentovaných vzorů zpracovaných renomovanou advokátní kanceláří PRK Partners

 • Akciová společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Prodej podílu ve společnosti
 • Postoupení, ukončení závazků
 • Nájmy, nemovité věci
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR – veřejná správa

Více o komentovaných vzorech PRK Partners