Specializace

Knihovna výkladové literatury ASPI – komentáře předpisů, časopisy, monografie a merita, vzory smluv a podání, vybranou judikaturu a vybrané ASPI Navigátory jsme pro vás přehledně rozdělili podle oblastí práva do skupin, tzv. SPECIALIZACÍ.

Vy sami si podle svého zaměření vyberete, jaké specializace vás zajímají a vždy platíte pouze za to, co potřebujete. Ke každému oboru, kterým se zabýváte, máte k dispozici veškeré informace – předpisy, judikaturu, vzory, komentáře, výklady, praktické nástroje…

Ať už si vyberete jakýkoliv obsah, vždy máte zároveň všechny předpisy, judikaturu, bibliografii a obrovské množství vysvětlující literatury.

Vše je vzájemně propojeno a tak se jednoduše od konkrétního paragrafu nebo hledaného pojmu dostanete ke všemu potřebnému. 

  Všechny specializace

  Církve
  Kodexy církevního práva, Komentáře k předpisům, Vybraná judikatura, Monografie

  Daně a poplatky
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání

  Doprava
  Komentáře k předpisům, Vybraná judikatura – Doprava, Monografie

  Duševní vlastnictví
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání, Monografie

  Elektronické komunikace a IT
  Komentáře k předpisům, Monografie

  Energetika
  Komentáře k předpisům, Vybrané odborné materiály NÚKIB

  Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry
  Komentáře k předpisům, Vybraná judikatura – Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry, Monografie

  Horní právo
  Komentáře k předpisům

  Insolvence
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání, Vybraná judikatura – Insolvence, Monografie

  Mediální právo
  Komentáře k předpisům, Monografie

  Občanské právo hmotné a procesní I
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Občanské právo hmotné a procesní

  Občanské právo hmotné a procesní II
  (Obsahuje kompletní Specializaci Občanské právo hmotné a procesní I). Časopisy, Vybraná judikatura – Občanské právo hmotné a procesní, Speciální databáze judikatury, ASPI Navigátor, Monografie, Přeložená legislativa – anglický jazyk

  Ochrana osobních údajů (GDPR)
  Komentáře k předpisům, Časopisy, Komentované vzory smluv a podání – Ochrana osobních údajů (GDPR), Vybraná judikatura – Ochrana osobních údajů (GDPR),ASPI Navigátor, Dokumenty Úřadu pro ochranu osobních údajů, Monografie

  Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná správa
  Komentáře k předpisům, Časopisy, Komentované vzory smluv a podání – Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná správa, Vybraná judikatura  – Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná správa, Dokumenty Úřadu pro ochranu osobních údajů, Monografie

  Pojišťovnictví
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Pojišťovnictví, Časopisy, Monografie

  Pracovní právo a sociální zabezpečení I
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Pracovní právo a sociální zabezpečení

  Pracovní právo a sociální zabezpečení II
  (Obashuje kompletní Specializaci Pracovní právo a sociální zabezpečení I). Časopisy, Vybraná judikatura – Pracovní právo a sociální zabezpečení, Meritum, Monografie

  Právo obchodních korporací
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Právo obchodních korporací, Vybraná judikatura – Právo obchodních korporací, Monografie, Přeložená legislativa – anglický jazyk, Přeložená legislativa – německý jazyk

  Rozhodčí řízení
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Rozhodčí řízení, Vybraná judikatura – Rozhodčí řízení, ASPI Navigátor, Speciální databáze, Monografie

  Spotřebitelské právo
  Komentáře k předpisům,  Monografie

  Správní právo – obecné předpisy
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání, Vybraná judikatura – Správní právo – obecné předpisy, ASPI Navigátor, Meritum, Monografie

  Správní právo – samospráva
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Správní právo – samospráva, Vybraná judikatura – Správní právo – samospráva, Meritum, Monografie

  Správní právo – zvláštní předpisy
  Komentáře k předpisům, Monografie

  Stavebnictví
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Stavebnictví, Vybraná judikatura – Stavebnictví, Monografie

  Stavovské předpisy pro advokáty
  Komentáře k předpisům, Monografie

  Stavovské předpisy pro soudnictví
  Komentáře k předpisům, Časopisy, Vybraná judikatura – Stavovské předpisy pro soudnictví, Monografie

  Školství
  Komentáře k předpisům, Časopisy, Vybraná judikatura – Školství, Monografie

  Trestní právo
  Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Trestní právo, Časopisy, Vybraná judikatura – Trestní právo, Monografie

  Účetnictví
  Komentáře k předpisům, Časopisy a odborné články z portálu DAUC.cz, Meritum, Monografie

  Ústavní právo
  Komentáře k předpisům, Vybraná judikatura – Ústavní právo, Monografie

  Veřejné sbory
  Komentáře k předpisům, Časopisy, Monografie

  Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
  Komentáře k předpisům, Časopisy, Komentované vzory smluv a podání – Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže, Vybraná judikatura – Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže, ASPI Navigátor, Monografie

  Zdravotnictví a farmacie
  Komentáře k předpisům, Vybraná judikatura – Zdravotnictví a farmacie, Monografie

  Živnostenské právo
  Komentáře k předpisům, Vybraná judikatura – Živnostenské právo

  Životní prostředí
  Komentáře k předpisům,  Vybraná judikatura – Životní prostředí, Monografie

  Při objednávce specializací v hodnotě nad 9 900 Kč, ASPI základ zdarma.

  Kontaktujte obchodního poradce

  Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
  Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.