Specializace

Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry

Komentáře k předpisům

Zákon o bankách (21/1992 Sb.)
P. Liška, K. Dřevínek, Š. Elek, P. Kotáb, T. Rýdl

Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.)
T. Rýdl, J. Barák, L. Saňa, P. Výborný

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Šovar a kolektiv

Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Beran, T. Nýdrle, D. Strnadel

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.)  ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Králík a kolektiv

Vybraná judikatura – Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry

Monografie a praktické příručky

Akciové investice ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Gladiš – Nakladatelství Grada

Bankovní obchody
P. Liška, Š. Elek, K. Marek

Delisting ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Mazanec

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace – Právo prakticky
M. Janovec

Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Knápková, D. Pavelková, D. Remeš, K. Šteker – Nakladatelství Grada

Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi ZAŘAZENO V ROCE 2019
  P. Růčková – Nakladatelství Grada

Finanční crowdfunding
L. Němec, J. Zahránková

Finanční trhy ZAŘAZENO V ROCE 2019
  O.Rejnuš- Nakladatelství Grada

Investování na kapitálových trzích, 3. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Veselá

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí
M. Hrdý, B. Hamplová

Ovládněte tržní cykly ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
  H. Marks- Nakladatelství Grada

Selhání subjektů finančního trhu ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Zrůst

Teoretické a legislativní základy cenných papírů
J. Pauly

Teorie finančního práva a finanční vědy
M. Karfíková a kolektiv

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku
P. Liška

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
I. Soukal – Nakladatelství Grada

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 499 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.