Judikatura ČR, ESLP a SDEU

S více než 380 tisíci judikáty máte v ASPI k dispozici největší sbírku soudních rozhodnutí na trhu.

Použitím správné argumentace podložené existující judikaturou významně zvyšujete svoje šance na úspěch ve sporu. Díky podrobnému zpracování rozhodnutí snadno dohledáte potřebný judikát, a tím získáte cenný argument pro vaši konkrétní kauzu.

Proto se dennodenně můžete spolehnout na největší databázi rozhodnutí soudů na trhu zařazenou právě v ASPI. Judikatura je pečlivě zpracována odbornými redaktory, detailně propojená s ostatními dokumenty a samozřejmě také mezi sebou navzájem ve vzájemných souvislostech.

 

Po bezplatné registraci u nás můžete využívat publikovanou judikaturu ze sbírek Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Důvody, proč se naši zákazníci spoléhají na judikaturu v ASPI

  • nejrozsáhlejší sbírka soudních rozhodnutí na trhu, která je neustále průběžně doplňována
  • všechny judikáty jsou detailně zpracovány se všemi potřebnými vazbami na související dokumenty
  • nejvýznamnější judikáty se zobrazí jako první díky unikátní technologii LexRank – dokáže rozhodnutí soudu vyhledat podle jejich důležitosti a tím vám ušetří spoustu času
  • jako jediní zařazujeme i judikáty, které jinde nenajdete – rozhodnutí nižších soudů, které pro vás podle jejich relevance vybírají naši odborní redaktoři
  • k dispozici máte i všechna soudní rozhodnutí, které jsou publikována v judikatorních časopisech Wolters Kluwer, který je největším vydavatelem judikatorních časopisů na českém trhu

Co vše pro vás zpracováváme?

  • kompletní Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, soudu SDEU a relevantní výběr rozhodnutí ESLP
  • rozhodnutí krajských, městských, okresních a obvodních soudů (do ASPI vybíráme pouze významná a relevantní rozhodnutí)
  • rozsáhlou historickou judikaturu (Sbírky Josefa V. Bohuslava a Františka Vážného)
  • rozhodnutí ústředních orgánů – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Finančního arbitra, veřejného ochránce práv…

Publikovanou judikaturu ze sbírek Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu můžete využívat zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

„ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.“

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení