Komentáře

Největší odborníky máte na své straně

Pro jistotu správného postupu potřebujete podrobné vysvětlení a odborný právní názor.

Aktuálně zařazeno více než 315 rozsáhlých a detailně zpracovaných komentářů od renomovaných autorů, ve kterých pro vás komentujeme více než 270 nejdůležitějších právních předpisů. Texty po změnách aktualizujeme – v roce 2019 bylo do ASPI zpracováno více než 85 aktualizací komentářů.

Pro systém ASPI v současnosti publikuje více než 1 500 aktivních autorů.

Používáním ASPI získáváte to nejlepší know-how

U nejvýznamnějších předpisů máte k dispozici komentáře od různých autorských kolektivů. Víme, že pro řadu z vás je důležité znát více názorů na daný právní problém. Do ASPI pro vás zařazujeme nejen komentáře vydané pod značkou Wolters Kluwer – jedničky na trhu odborných právnických nakladatelů. Využívat můžete také komentáře dalších nakladatelů (Leges, Havlíček Brain Team…). Pamatujeme i na vysoce specializované komentáře, které připravujeme výlučně pro ASPI (aktuálně se jedná o 111+ komentovaných předpisů).

Spolupracujeme s významnou advokátní kanceláří PRK Partners na Srovnávacím komentáři k občanskému zákoníku. Můžete si být jistí, že máte k dispozici vždy aktuální stanoviska významných autorů, jak v případech aktuálních sporných výkladů postupovat.

S ASPI se můžete spolehnout, že pracujete s aktuálními komentáři

Všechny aktuální změny zákonů naši autoři komentářů sledují a po legislativních změnách do komentářů zařazují nové výklady.

Důvody, proč naši zákazníci oceňují komentáře v ASPI

  • víme, že hledáte relevantní názory pro svůj případ – komentáře pro ASPI připravují nejlepší odborníci – vždy jedničky ve svém oboru
  • největší rozsah komentovaných předpisů na trhu
  • průběžné aktualizace komentářů po legislativních změnách (55 % všech zařazených komentářů je aktuálních k 2018 – 2020)
  • Naši autoři jsou pravidelně oceňováni jako významní odborníci ve svých oborech – dle ankety časopisu Právní rádce Nejvlivnější právníci roku z ledna 2019 je 7 z 10 nejvýznamnějších právníků našimi autory
  • texty jsou precizně zpracovány  v souvislostech a vždy propojeny se souvisejícími dokumenty v celém systému

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňovat o další unikátní produkty. V první řadě bychom chtěli uvést srovnávací komentář k novému občanskému zákoníku. Tato vynikající komparativní studie uživateli ušetří spoustu času při vyhledávání a porovnávání publikovaných názorů k problematickým ustanovením občanského zákoníku. „

Jarmila Hanzalová

PRK Partners


Získaná ocenění našich autorů

Každý rok jsou komentáře Wolters Kluwer oceňovány odbornou veřejností v anketě o nejhodnotnější odbornou publikaci a autoři našich komentářů získávají řadu významných ocenění.

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2019
3. místo

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2018
2.místo

Trestní řád. Komentář

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2017
1. místo

Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komenář