Občanský zákoník – srovnávací komentář

Přináší stanovisko významných autorů, jak v případech aktuálních sporných výkladů postupovat.

Elektronická publikace vyjadřující se k vybraným sporným výkladovým otázkám
občanského zákoníku,zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.

  • Občanský zákoník: Srovnávací komentář je členěn podle vybraných paragrafů NOZ
  • Zařazeno 160 průběžně aktualizovaných témat (výklad 142 paragrafů ). Další jsou zařazovány průběžně.
  • Soubor je PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN při posunu právního výkladu uvedených institutů, vzniku nebo zániku již uvedených sporných výkladů.

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňovat o další unikátní produkty. V první řadě bychom chtěli uvést srovnávací komentář k novému občanskému zákoníku. Tato vynikající komparativní studie uživateli ušetří spoustu času při vyhledávání a porovnávání publikovaných názorů k problematickým ustanovením občanského zákoníku. „

Jarmila Hanzalová

PRK Partners