Daňová firma

Z vybraných specializací jsme pro vás připravili cenově zvýhodněnou nabídku profesního řešení sestavenou s ohledem na potřeby daňových firem – DAŇOVÁ FIRMA

Naše společnost je jedničkou na trhu informací pro daňové firmy. Máme desítky let zkušeností s vydáváním informačních zdrojů pro daňové odborníky, spolupracujeme s Komorou daňových poradců ČR, každoročně pořádáme prestižní soutěže o nejlepší daňové a účetní odborníky. 

Daňová firma 2020
ASPI
Předpisy, judikatura, literatura
Specializace
Daně a poplatky
Insolvence
Občanské právo hmotné procesní II
Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací
Správní právo – obecné předpisy
Účetnictví
Počet komentářů 108
Počet příruček 14
Počet časopisů 14
Počet specializací 8
Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
2 166 Kč
Kontaktovat obchodního poradce

 

Profesní řešení lze dále rozšířit o …

Expertní řešení

Cena *
Občanský zákoník - Srovnávací komentář (Advokátní kancelář PRK Partners) 242 Kč
Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek 658 Kč
Technické normy ČSN 167 Kč
Specializované vzory smluv -Akciová společnost (Advokátní kancelář PRK Partners) 163 Kč
Specializované vzory smluv - Nájmy, nemovité věci (Advokátní kancelář PRK Partners) 129 Kč
Specializované vzory smluv - Postoupení, ukončení závazků (Advokátní kancelář PRK Partners) 75 Kč
Specializované vzory smluv - Prodej podílu ve společnosti (Advokátní kancelář PRK Partners) 229 Kč
Specializované vzory smluv - Společnost s ručením omezeným (Advokátní kancelář PRK Partners) 129 Kč
Specializované vzory smluv v anglické a české verzi - Join-stock company (Advokátní kancelář PRK Partners) 449 Kč
Specializované vzory smluv v anglické a české verzi -Limited liability company (Advokátní kancelář PRK Partners) 416 Kč
Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích (I. Chalupa / D. Reiterman) 333 Kč
Ekonomické informace o firmách v ČR - detailní ekonomické informace (Bisnode) 166 Kč
Konkursní noviny - časopis (Cooper Presss, spol. s.r.o.) 333 Kč
Právník - časopis (Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň) 90 Kč
Obchodní právo - časopis (Wolters Kluwer) 142 Kč
Právní rádce - časopis (Economia) 133 Kč
Řada monografií - Nakladatelství Auditorium 75 Kč
Daně - Grada 166 Kč
Občanské právo a právo obchodních korporací - Grada 166 Kč
Účetnictví - Grada 333 Kč
Poradna pro obce - otázky a odpovědi 237 Kč

* Cena za měsíc bez DPH pro 1 osobu
(při roční fakturaci)

Navigátory

Cena *
Celní řízení 208 Kč
Daň z přidané hodnoty 292 Kč
Daň z příjmů 208 Kč
Daňový řád 292 Kč
Insolvenční řízení 208 Kč
Katastr nemovitostí (součást specializace Obč. pr. hmotné a procesní II)
Občanský soudní řád 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa 292 Kč
Pracovní právo 125 Kč
Přestupky 125 Kč
Rozhodčí řízení (součást specializace Rozhodčí řízení)
Společnost s ručením omezeným (součást StudentASPI Plus)
Správní řád 208 Kč
Svobodný přístup k informacím (součást specializace Správní právo - obecné př.)
Trestní řád (součástí je i Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob) 292 Kč
Trestní odpovědnost právnických osob (součástí ASPI Navigátor Trestní řád)
Veřejná podpora 208 Kč
Vymáhání pohledávek 125 Kč
Zadávání veřejných zakázek 208 Kč
Zaměstnávání a pobyt cizinců 125 Kč
Životní prostředí 208 Kč

* Cena za měsíc bez DPH pro 1 osobu
(při roční fakturaci)

Překlady předpisů

Anglický jazyk * Německý jazyk *
Autorský zákona (121/2000 Sb.) 83 Kč
Daňové předpisy (280/2009 Sb., 164/2013 Sb., 235/2004 Sb., 586/1992 Sb.) 299 Kč 250 Kč**
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) 83 Kč
Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 99/1963 Sb.) 250 Kč 250 Kč ***
Obchodní korporace (90/2012 Sb., 125/2008 Sb.) 250 Kč
Správní řád (500/2004 Sb.) 83 Kč
Trestní právo (40/2009 Sb., 141/1961 Sb.) 250 Kč
Veřejné zakázky (134/2016 Sb., 137/2006 Sb., 143/2001 Sb.) 208 Kč 208 Kč
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) 83 Kč
Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.) 83 Kč
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) 83 Kč
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) 83 Kč 83 Kč
Zákoník práce (262/2006 Sb.) 83 Kč 83 Kč
* Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
** Neobsahuje 164/2013 Sb.
*** Neobsahuje 99/1963 Sb.