Specializace

Trestní právo

Komentáře k předpisům

Trestní řád (141/1961 Sb.)
A. Draštík, J. Fenyk a kolektiv

Trestní zákoník (40/2009 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Draštík a kolektiv

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Kubíček, P. Polák, H. Opatová

Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Mahdalíčková

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Béreš, M. Katolická

Zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.)
T. Durdík, L. Háková, L. Čírtková, P. Vitoušová

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
E. Brucknerová, M. Hrušáková

Zákon o státním zastupitelství (283/1993 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Lata, J. Pavlík, J. Zezulová

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Fenyk, L. Smejkal, I. Bílá

Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.)
V. Kalvodová, J. Kuchta, P. Škvain

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení – Praktický komentář (279/2003 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Trešlová, I. Škrobák

Komentované vzory smluv a podání – Trestní právo

Časopisy

Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)

Trestní právo (recenzovaný časopis)

Vybraná judikatura – Trestní právo

Monografie a praktické příručky

Dokazování v přípravném řízení
M. Fryšták, P. Polišenská – Nakladatelství Leges

Identifikační genetika v právní praxi – Právo prakticky
J. Kožina

Kriminologické možnosti riesenia domáceho nasilia ZAŘAZENO V ROCE 2019
P. Polák a kolektiv

Odklony v trestním řízení ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Zůbek

Opomenutí v trestním právu ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
P. Kučera

Postavení úřední osoby v trestním právu
M. Fryšták, J. Kuchta, J. Provazník, D. Čep

Právní aspekty sebeobrany
E. Janečková

Přiměřenost trestní sankce k majetku pachatele ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Drápal

Rekognice ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Janulková

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních
R. Visinger

Trest odnětí svobody a jeho výkon
V. Kalvodová

Vybraná judikatura s výkladovými poznámkami – TOPOZ ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Smejkal, T. Syrový

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu – Právo prakticky ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
P. Vítková

Znalecké dokazování v trestním řízení ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
M. Fryšták

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 833 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.