ASPI Navigátory

Poskytují unikátní grafické zobrazení postupů podle právních předpisů.

Celní řízení

F. Hájek (autor), L. Tomáš Sabelová (garantka)

Daň z přidané hodnoty

J. Rusmanová (autorka), T. Rozehnal (garant)

Daňový řád

T. Rozehnal
 

Insolvenční řízení

B. Havel, V. Bílý, M. Žižlavský, M. Brychta, PRK Partners

Občanský soudní řád

R. Němec, M. Sylla, L. Austová, PRK Partners
 

Pracovní právo

B. Kudrhalt Suchá
 

Přestupky

T. Sokol, J. Novák ml., I. Němcová, Brož & Sokol & Novák

Rozhodčí řízení

M. Olík, M. Nulíček, ROWAN LEGAL

Společnost s ručením omezeným

K. Eichlerová, T. Dočkal, K. Hurychová, L. Josková

Trestní odpovědnost právnických osob

T. Sokol, J. Novák ml., Brož & Sokol & Novák
 

Trestní řád

T. Sokol, J. Novák ml., Brož & Sokol & Novák

Veřejná podpora

S. Eichlerová, M. Bumbálek

Zadávání veřejných zakázek

V. Podešva, L. Sommer, M. Kožár, ROWAN LEGAL

Životní prostředí

V. Vomáčka, J. Hanák, J. Strouhal
 

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňovat o další unikátní produkty. Nabídku ASPI jsme obohatili také o navigátory, obsáhlé kolekce diagramů, které vizualizují občanské soudní řízení, insolvenci a GDPR. Navigátor GDPR je navíc provázán s našimi specializovanými vzory. Do všech těchto produktů jsme vložili své dlouholeté know-how, udržujeme je aktuální a věříme proto, že jsou pro každého uživatele cennou pomůckou.“

Jarmila Hanzalová

PRK Partners