ASPI Navigátor

Správní řád

Unikátní formou grafického zobrazení vás spolehlivě provede stěžejními postupy správního řádu

  • Komplexní a srozumitelnou formou grafického zobrazení s propojením na aktuální předpisy a související dokumenty získáte ucelený přehled o průběhu řízení podle správního řádu.
  • Aktuálně zařazeno 40 komplexně zpracovaných postupů.

Odbornou kvalitu garantuje autor Mgr. David Vávra, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, který se dlouhodobě věnuje správnímu řízení.

 

Poskytne rychlou orientaci ve správní řádu a pomůže vyhnout se chybám v průběhu řízení

Spolehlivě provede například postupy:

  • řízení vedenými správním orgánem prvního stupně
  • odvolacího řízení a dalšími složitými postupy, například řešení námitek podjatosti
  • mimořádnými opravnými prostředky

Detailní popis postupu s vazbami na předpisy a související dokumenty

  • Postupy jsou zpracovány s důrazem na všechny strany procesního vztahu.
  • Získáte podrobné informace o průběhu řízení ve všech jeho fázích jak z pohledu žadatele, tak i správního orgánu nebo osoby, které se řízení účastní.
  • Průběžně doplňován o zásadní judikaturu a stanoviska poradního sboru MV pro správní řád.

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 208 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Přestupky

T. Sokol, J. Novák ml., I. Němcová, Brož & Sokol & Novák