Monografie a praktické příručky

Největší rozsah výkladů z nejrůznějších praktických oborů

Více než 850 autorských monografií v podobě praktických výkladů a srozumitelných vysvětlení konkrétních témat z velkého spektra oborů (právo, daně, účetnictví, školství…) vám zajišťuje nejširší informační zázemí, jaké na trhu můžete mít.

Zařazujeme výklady více odborných nakladatelů

Často potřebujete znát odlišné úhly pohledu různých autorů na stejnou problematiku. Tituly nakladatelství Wolters Kluwer proto doplňujeme o tituly řady dalších odborných nakladatelství – Auditorium, Erudicum, Grada Publishing, Leges, Masarykova univerzita, Porta Medica, Sagit…

Zařazujeme i vysokoškolské učebnice, především pro právníky a ekonomy. I učebnice jsou totiž často důležitým zdrojem informací pro praxi.

Důvody, proč se naši zákazníci spoléhají na výklady v ASPI

  • nejvíce právních názorů, nejvíce oborů – to vše na jednom místě
  • prakticky a srozumitelně zpracovaná témata – užitečné vzory, praktické příklady, zkušenosti z praxe
  • veškerá výkladová literatura je pečlivě zpracována v potřebných souvislostech a vždy propojena se souvisejícími dokumenty v celém systému
  • autoři jsou zkušení odborníci a uznávané autority ve svých oborech, pravidelně získávají prestižní ocenění za svoji autorskou činnost

„ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.“

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení


Získaná ocenění našich autorů

Každý rok jsou publikace vydávané Wolters Kluwer oceňovány odbornou veřejností a jejich autoři získávají řadu významných ocenění.

 Nejhodnotnější právnická kniha roku 2019, 3. místo

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukrémého práva

 Nejhodnotnější právnická kniha roku 2018 2. místo

Trestní řád.  Komentář

Nejhodnotnější právnická publikace roku 2017, 1. místo

Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komenář