Samospráva

ASPI už téměř 30 let vyvíjíme také pro potřeby samosprávy. Jsme s vámi v kontaktu a proto jsme pro vás připravili komplexní autorský obsah, který představuje hlavní zdroj informací a řešení na míru každodenním potřebám samosprávy.

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR Vám přinášíme speciální, na míru připravené produkty. Členové SMOČR mohou využít nabídku na zvýhodněné pořízení systému ASPI.

Součásti předplatného

ASPI
Předpisy, judikatura, literatura
ASPI Průvodce
Samospráva
Pracovní právo
Specializace
Daně a poplatky
Doprava
Občanské právo hmotné a procesní II
Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací
Správní právo – obecné předpisy
Správní právo – samospráva
Správní právo – zvláštní předpisy
Stavebnictví
Školství
Účetnictví
Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Živnostenské právo
Životní prostředí
Předpisy měst a obcí
Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
Počet komentářů 178
Počet příruček 14
Počet časopisů 14
Počet specializací 15
Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
3 083 Kč
Kontaktovat obchodního poradce

 

Profesní řešení lze dále rozšířit o …

Odborné specializace

Expertní řešení

Cena *
Občanský zákoník - Srovnávací komentář (Advokátní kancelář PRK Partners) 242 Kč
Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek 658 Kč
Technické normy ČSN 167 Kč
Specializované vzory smluv -Akciová společnost (Advokátní kancelář PRK Partners) 163 Kč
Specializované vzory smluv - Nájmy, nemovité věci (Advokátní kancelář PRK Partners) 129 Kč
Specializované vzory smluv - Postoupení, ukončení závazků (Advokátní kancelář PRK Partners) 75 Kč
Specializované vzory smluv - Prodej podílu ve společnosti (Advokátní kancelář PRK Partners) 229 Kč
Specializované vzory smluv - Společnost s ručením omezeným (Advokátní kancelář PRK Partners) 129 Kč
Specializované vzory smluv v anglické a české verzi - Join-stock company (Advokátní kancelář PRK Partners) 449 Kč
Specializované vzory smluv v anglické a české verzi -Limited liability company (Advokátní kancelář PRK Partners) 416 Kč
Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích (I. Chalupa / D. Reiterman) 333 Kč
Ekonomické informace o firmách v ČR - detailní ekonomické informace (Bisnode) 166 Kč
Konkursní noviny - časopis (Cooper Presss, spol. s.r.o.) 333 Kč
Právník - časopis (Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň) 90 Kč
Obchodní právo - časopis (Wolters Kluwer) 142 Kč
Právní rádce - časopis (Economia) 133 Kč
Řada monografií - Nakladatelství Auditorium 75 Kč
Daně - Grada 166 Kč
Občanské právo a právo obchodních korporací - Grada 166 Kč
Účetnictví - Grada 333 Kč
Poradna pro obce - otázky a odpovědi 237 Kč

* Cena za měsíc bez DPH pro 1 osobu
(při roční fakturaci)

Navigátory

Cena *
Celní řízení 208 Kč
Daň z přidané hodnoty 292 Kč
Daň z příjmů 208 Kč
Daňový řád 292 Kč
Insolvenční řízení 208 Kč
Katastr nemovitostí (součást specializace Obč. pr. hmotné a procesní II)
Občanský soudní řád 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa 292 Kč
Pracovní právo 125 Kč
Přestupky 125 Kč
Rozhodčí řízení (součást specializace Rozhodčí řízení)
Společnost s ručením omezeným (součást StudentASPI Plus)
Správní řád 208 Kč
Svobodný přístup k informacím (součást specializace Správní právo - obecné př.)
Trestní řád (součástí je i Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob) 292 Kč
Trestní odpovědnost právnických osob (součástí ASPI Navigátor Trestní řád)
Veřejná podpora 208 Kč
Vymáhání pohledávek 125 Kč
Zadávání veřejných zakázek 208 Kč
Zaměstnávání a pobyt cizinců 125 Kč
Životní prostředí 208 Kč

* Cena za měsíc bez DPH pro 1 osobu
(při roční fakturaci)

Překlady předpisů

Anglický jazyk * Německý jazyk *
Autorský zákona (121/2000 Sb.) 83 Kč
Daňové předpisy (280/2009 Sb., 164/2013 Sb., 235/2004 Sb., 586/1992 Sb.) 299 Kč 250 Kč**
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) 83 Kč
Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 99/1963 Sb.) 250 Kč 250 Kč ***
Obchodní korporace (90/2012 Sb., 125/2008 Sb.) 250 Kč
Správní řád (500/2004 Sb.) 83 Kč
Trestní právo (40/2009 Sb., 141/1961 Sb.) 250 Kč
Veřejné zakázky (134/2016 Sb., 137/2006 Sb., 143/2001 Sb.) 208 Kč 208 Kč
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) 83 Kč
Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.) 83 Kč
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) 83 Kč
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) 83 Kč 83 Kč
Zákoník práce (262/2006 Sb.) 83 Kč 83 Kč
* Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
** Neobsahuje 164/2013 Sb.
*** Neobsahuje 99/1963 Sb.