Specializace

Účetnictví

Komentáře k předpisům

České účetní standardy č. 701–710 pro některé vybrané účetní jednotky – Praktický komentář PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová

České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová

Vyhláška 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Müllerová

Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky – Praktický komentář (410/2009 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová

České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová

Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová

Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová

Zákon o účetnictví – Praktický komentář (pro vybrané účetní jednotky) (563/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová

Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Králíček

Časopisy a odborné články z portálu DAUC.cz

DAUC – účetnictví (časopis Účetnictví v praxi)

DAUC – neziskový sektor (časopis UNES – Účetnictví neziskového sektoru)

DAUC – Otázky & Odpovědi z praxe (časopis Otázky & Odpovědi z praxe)

DAUC – zemědělství (dříve časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství)

Meritum

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2020, 2018, 2016, 2014 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU

J. Strouhal

Účetnictví podnikatelů 2020 – 2007 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU

I. Pilařová, J. Strouhal, M. Bulla a kolektiv

Monografie a praktické příručky

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 3. vydání
L. Müllerová, V. Králíček

Daně v účetnictví
J. Skálová

Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek
D. Prokůpková, M. Svoboda

Kreativní účetnictví a účetní podvody
Z. Drábková

Lexikon účetních pojmů
J. Strouhal, J. Bokšová

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Dvořáková

Nevýdělečné organizace v praxi, 2. vydání
J. Stejskal, V. Dobrozemský

Nevýdělečné organizace v teorii, 2. vydání
J. Stejskal, V. Dobrozemský

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
H. Březinová

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Strouhal

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání
D. Dvořáková

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Vychopeň

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Skálová

Účetní předpisy pro pojišťovny
J. Huleš – Nakladatelství Leges

Základy účetnictví, 2. vydání
D. Dvořáková

Zánik závazků započtením
M. Jäger – Nakladatelství Linde

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 666 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.