Specializace

Správní právo – obecné předpisy

Komentáře k předpisům

Kontrolní řád (255/2012 Sb.)
O. Dvorská

Kontrolní řád – Praktický komentář (255/2012 Sb.)
J. Jelínková

Soudní řád správní (150/2002 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
Z. Kühn, T. Kocourek, P. Mikeš, K. Černín, F. Dienstbier, O. Kadlec, K. Beran

Soudní řád správní (150/2002 Sb.)
L. Potěšil, V. Šimíček – Nakladatelství Leges

Správní řád – Praktický komentář (500/2004 Sb.)  2020
Z. Fiala, K. Frumarová, M. Škurek, P. Vetešník, E. Horzinková, V. Novotný, L. Scheu

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou (500/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Hrabák

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
O. Závodský, M. Svoboda

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
T. Koucká Hőfferová, M. Kala, J. Krůta, F. Púry, R. Suchánek

Zákon o některých přestupcích – Praktický komentář (251/2016 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Strakoš

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
D. Bohadlo, J. Brož, S. Kadečka, P. Průcha, F. Rigel, V. Šťastný

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) 
M. Ondrušová, R. Ondruš, P. Vytopil – Nakladatelství Leges

Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
F. Ištvánek, P. Simon, F. Korbel

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) 
J. Dvořák, J. Chrobák

Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.)
L. Potěšil, I. Pařízková

Zákon o státní službě (234/2014 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Pichrt, J. Kaucký, M. Kopecký

Zákon o střetu zájmů – Praktický komentář (159/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
P. Pospíšil, V. Těžký, M. Jantoš

Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Jelínková / M. Tuháček

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (184/2006 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Hanák, D. Žídek

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
Jakub Hanák, Dominik Židek, Robert Černocký

Vybraná judikatura – Správní právo – obecné předpisy

ASPI Navigátor

Meritum

Správní řád 2016
A. Kliková, P. Průcha, S. Kadečka a kolektiv

Monografie a praktické příručky

Doručování ve správním řízení
T. Drábková

Nakládání s majetkem státu ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
M. Štancl

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
  P. Mates, J. Severa – Nakladatelství Leges

Principy dobré správy ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Černín

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)
P. Mates, M. Kopecký – Nakladatelství Leges

Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
R. Michálek

Správní věda. Teorie veřejné správy
D. Hendrych a kolektiv

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu
A. Kaňa / F. Schnabel – Nakladatelství Leges

Vyvlastnění z environmentálních důvodů ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Hanák – Nakladatelství MUNI

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 391 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.