Specializace

Spotřebitelské právo

Komentáře k předpisům

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
N. Klabusayová

Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
B. Vítová

Zákon o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb.) (zrušeno 257/2016 Sb.)
L. Vacek

Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
N. Klabusayová

Monografie a praktické příručky

Nekalé obchodní praktiky ZAŘAZENO V ROCE 2019
B. Vítová, M. Etlíková

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře ZAŘAZENO V ROCE 2019
  D. Ondrejová, D. Sehnálek – Nakladatelství Leges

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva
B. Vítová

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů – Právo prakticky
J. Pokorná, E. Večerková, T. Levická, J. Dudová

Právo proti nekalé soutěži ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
D. Patěk

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 166 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.