Specializace

Živnostenské právo

Komentáře k předpisům

Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.)
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová

Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.)
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová

Živnostenský zákon – Praktický komentář (455/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2019
E. Horzinková, V. Urban

Živnostenský zákon a předpisy související, s komentářem a judikaturou (455/1991 Sb.)
E. Horzinková, V. Urban – Nakladatelství Linde

Vybraná judikatura – Živnostenské právo

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 99 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.