Specializace

Daně a poplatky

Komentáře k předpisům

Celní zákon – Praktický komentář (242/2016 Sb.)  ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Zrůst, M. Janovec

Daňový řád (280/2009 Sb.)
J. Baxa, O. Dráb, L. Kaniová, P. Lavický, A. Schillerová, K. Šimek, M. Žišková

Daňový řád (280/2009 Sb.)
L. Matyášová, M. E. Grossová – Nakladatelství Leges

Daňový řád – Praktický komentář (280/2009 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2019
T. Rozehnal

Zákon o dani silniční (16/1993 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
Z. Tesařová

Zákon o dani z hazardních her  (187/2016 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
R. Boháč, H. Krasulová

Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Novotná, P. Koubovský

Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
T. Brandejs, M. Drábová, M. Dušek, O. Holubová, M. Tomíček

Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)
O. Dráb, P. Beránek, S. Finardi, J. Hlaváč, M. Hronová, L. Janoušek, B. Krížová, D. Martincová, Z. Morávek – Postupně zařazujeme

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (523/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
R. Neužil, V. Šefl

Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.)
S. Kouba, D. Hrabětová, M. Patzenhauer

Zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Krupičková, O. Trubač

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (593/1992 Sb.)
M. Děrgel

Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
B. Kotenová, M. Tomíček, P. Petrová

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
E. Zemanová, V. Toman

Komentované vzory smluv a podání – Daně a poplatky

Časopisy a odborné články z portálu DAUC.cz

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

DAUC – daně (časopis Daně a právo v praxi)

DAUC – expertní příspěvky (dříve časopis Daňový expert)

Finanční, daňový a účetní bulletin (FDUB)

Vybraná judikatura – Daně a poplatky

Meritum

Daň silniční 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Radvan

Daň z nabytí nemovitých věcí 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Radvan

Daň z nemovitých věcí 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Radvan

Daň z přidané hodnoty 2020, 2019 – 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
Z. Hušáková

Daň z příjmů 2020, 2019 – 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
I. Brychta, J. Vychopeň

Daňový řád (správa daní) 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Hrstková Dubšeková

Ekologické daně 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
R. Pelka

Spotřební daně 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
B. Kotenová

Monografie a praktické příručky

3D: Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli
M. Vodička

Automobil (nejen) v podnikání
V. Pikal

Cizinci a daně, 5. vydání
M. Vyškovská

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně, 2. rozšířené vydání
J. Kobík, A. Kohoutková

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. rozšířené vydání
M. Otavová, P. Svoboda, V. Dvořáková

Daňová evidence. Teorie a praxe, 2. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Hakalová, Y. Pšenková

Daňová kontrola z pohledu daňového řádu
V. Šretr

Daňová politika v Evropské unii
D. Nerudová

Daňové příjmy veřejných rozpočtů
R. Boháč

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
Nakladatelství Leges – T. Sejkora

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů, 4. vydání
V. Sojka a kolektiv

Movitý majetek v podnikání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Nigrin

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Vychopeň

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Kobík, A. Kohoutková

Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii
Nakladatelství Leges – A. Vondráčková

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty
J. Šustr, A. Kratochvíl

První zkušenosti s EET – elektronickou evidencí tržeb
T. Hajdušek, M. Vodička

Systém principů daňového práva
S. Kouba

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
I. Brychta, M. Hajšmanová, P. Kameník

Transferové ceny – unikátní komplexní zpracování problematiky. Praktické pojetí formou případových studií ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Nerudová, V. Solilová

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
I. Pilařová

Zaměstnanecké benefity a daně, 5. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
I. Macháček

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání
A. Vančurová

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2020
V. Dvořáková, M. Pitterling, H. Skalická

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 1 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.