Specializace

Správní právo – samospráva

Komentáře k předpisům

Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Děvěrová, T. Havel, R. Mařík, M. Jordán

Zákon o krajích (129/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
R. Cogan

Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Těžký, M. Jantoš, K. Siuda

Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Kopecký

Zákon o obcích (128/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Kopecký, P. Průcha, P. Havlan, J. Janeček

Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Kopecký

Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Šebesta

Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)
M. Černínová, K. Černín, M. Tichý

Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
L. Jemelka, J. Břeň

Zákon o právu shromažďovacím – Praktický komentář (84/1990 Sb.)
K. Jamborová, J. Potměšil

Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
L. Jemelka, J. Břeň

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
F. Rigel a kolektiv

Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
L. Jemelka, J. Břeň

Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.)PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
E. Janečková, P. Mach

Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
K. Pondělíčková, V. Šťastný

Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Rubeš

Komentované vzory smluv a podání – Správní právo – samospráva

Vybraná judikatura – Správní právo – samospráva

Meritum

Příspěvkové organizace 2019 – 2006
D. Prokůpková / Z. Morávek

Monografie a praktické příručky

Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe ZAŘAZENO V ROCE 2019
R. Provazníková – Nakladatelství Grada

Jak úspěšně řídit obec a region ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Pavlík – Nakladatelství Grada

Místní poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství
P. Studnička a kolektiv

Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti
J. Krbová

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva
M. Kopecký

Právnické osoby obcí a krajů
P. Pospíšil a kolektiv

Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí ZAŘAZENO V ROCE 2019
V. Prokop, J. Stejskal

Rozpočtový proces obcí
L. Sedmihradská

Strategické plánování ve veřejné správě
J. Krbová

Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance
J. Peková, J. Kadeřábková

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách – Právo prakticky
M. Kincl

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 583 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.