Specializace

Veřejné sbory

Komentáře k předpisům

Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Pokorný, J. Chrobák, M. Fliegel

Zákon o celní správě České republiky (17/2012 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Jarešová

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Zpěvák

Zákon o Policii České republiky (273/2008 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Šteinbach, R. Šlesinger, M. Zimmermann, M. Bílek, K. Hlaváčová

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů – Praktický komentář (361/2003 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Chrobák, J. Kulhánek, A. Blahut, S. Vodička

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Skoruša, J. Daněk a kolektiv

Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Pokorný, J. Chrobák, M. Fliegel

Zákon o zbraních (119/2002 Sb.)
J. Teryngel, A. Kreml

Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Pokorný, J. Chrobák, M. Fliegel

Časopisy

Forenzní vědy, právo a kriminalistika

Právo a bezpečnost

Monografie a praktické příručky

Kriminalita policistů ČR
L. Salvet

Veřejné sbory
P. Mates, J. Škoda, F. Vavera

Zpravodajské služby a zpravodajská činnost ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Michálek, L. Pokorný, J. Stieranka, M. Marko

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 499 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.