Specializace

Energetika

Komentáře k předpisům

Energetický zákon (458/2000 Sb.)
K. Eichlerová, J. Handrlica, M. Jasenský, J. Kořán, V. Košťál, D. Plášilová / P. Zákoucký

Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.)
P. Holub / A. Chamrád

Vybrané odborné materiály NÚKIB

Odborné články, informace a podpůrné materiály vydávané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (zařazeny v modulu Literatura) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 249 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.