Specializace

Mediální právo

Komentáře k předpisům

Tiskový zákon (46/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal

Zákon o České televizi (483/1991 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o Českém rozhlasu (484/1991 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal

Zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal

Monografie a praktické příručky

Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Kováčová, L. Nechvátalová, Š. Výborný – Nakladatelství MUNI

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 166 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.