Specializace

Stavovské předpisy pro advokáty

Komentáře k předpisům

Etický kodex advokáta (usnesení Představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Kovářová, T. Sokol

Vyhláška o advokátním tarifu (177/1996 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
D. Kovářová, S. Balík ml., L. Diblíková, B. Klein, R. Němec, H. Tichá, P. Vrábliková, M. Žižlavský, K. Havlíček

Zákon o advokacii a stavovské předpisy (85/1996 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
D. Kovářová, K. Havlíček, R. Němec, T. Sokol, J. Syka, D. Uhlíř, M. Žižlavský

Monografie a praktické příručky

Jak (ne)dělat advokacii: Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
D. Kovářová

Jak (ne)dělat advokacii: Komunikace s klientem jako hra – i ta má svá pravidla ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
D. Fuchsová, D. Kovářová

Právnický stav a právnická profese v minulosti
M. Kindl, M. Skřejpek a kolektiv

Shrnutí předpisů o advokacii – Právo prakticky
M. Pelikán

Výkon advokátní praxe ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Maur

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 83 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.