Specializace

Zdravotnictví a farmacie

Komentáře k předpisům

Úmluva o lidských právech a biomedicíně (96/2001 Sb. m. s.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Benák a kolektiv

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci – Praktický komentář (98/2012 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
I. Krýsa

Vyhláška o pracovnělékařských službách – Praktický komentář (79/2013 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
I. Krýsa

Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
I. Krýsa, Z. Krýsová

Zákon o specifických zdravotních službách – Praktický komentář (373/2011 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Mach, A. Buriánek, D. Záleská, M. Mácha, B. Vráblová

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
M. Kosčík, J. Blatný, J. Král, F. Křepelka, J. Stránský

Zákon o zdravotnických prostředcích (268/2014 Sb.)
J. Král a kolektiv

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – Praktický komentář (372/2011 Sb.)
J. Mach, A. Buriánek, D. Záleská, M. Mácha, B. Vráblová

Vybraná judikatura – Zdravotnictví a farmacie

Monografie a praktické příručky

Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Sivák

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
A. Valuš- Nakladatelství Leges

Dokazování v medicínskoprávních sporech
T. Holčapek

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy
J. Malíř / T. Doležal

Farmaceutické právo
J. Král- Nakladatelství Erudikum

Lege artis v medicíně ZAŘAZENO V ROCE 2019
R. Ptáček, P. Bartůněk, J. Mach a kolektiv – Nakladatelství Grada

Lékař a pacient v moderní medicíně ZAŘAZENO V ROCE 2019
R. Ptáček / P. Bartůněk a kolektiv – Nakladatelství Grada

Lékař a právo ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Mach- Nakladatelství Grada

Medicínsko-právní terminologie ZAŘAZENO V ROCE 2019
  V. Dvořáková, J. Vondráček, O. Vondráček – Nakladatelství Grada

Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče ZAŘAZENO V ROCE 2019
 V. Vondráček, J. Vondráček – Nakladatelství Grada

Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče ZAŘAZENO V ROCE 2019
 V. Dvořáková, L. Vondráček- Nakladatelství Grada

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče I ZAŘAZENO V ROCE 2019
  J. Vondráček, O. Vondráček- Nakladatelství Grada

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Vondráček, O. Vondráček- Nakladatelství Grada

Porodnické soudní kazuistiky ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Roztočil – Nakladatelství Grada

Posudková činnost v ordinaci lékaře ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Čeledová, R. Čevela, M. Bosák – Nakladatelství Grada

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ZAŘAZENO V ROCE 2019
P. Uherek – Nakladatelství Grada

Právní minimum pro sestry ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Vondráček, V. Wirthová – Nakladatelství Grada

Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Vondráček- Nakladatelství Grada

Právo, etika a kmenové buňky
M. Šolc

Právo na ochranu veřejného zdraví
J. Dudová

Právo pro zdravotnické pracovníky – Právo prakticky, 2. vydání
L. Prudil

Právo v paliativní medicíně – Právo prakticky ZAŘAZENO V ROCE 2019
B. Vráblová- Nakladatelství Grada

Soudně lékařská a medicínskoprávní problematika v praxi ZAŘAZENO V ROCE 2019
  J. Mach, J. Štefan – Nakladatelství Grada

Soudní lékařství I. díl ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Hirt a kolektiv – Nakladatelství Grada

Soudní lékařství II. díl ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Hirt a kolektiv- Nakladatelství Grada

Univerzita medicínského práva ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Mach a kolektiv – Nakladatelství Grada

Zdravotnické právo
P. Šustek, T. Holčapek a kolektiv

Změny v regulaci zdravotnických prostředků. Norma 13485:2016 a Nařízení 2017/745. Komentář – Porta Medica
J. Král, A. Martinovský

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 499 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.