Specializace

Elektronické komunikace a IT

Komentáře k předpisům

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 199/93/ES (910/2014/EU) Nařízení eIDAS ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
T. Lechner

Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
Z. Chudomelová, Š. Němečková, M. Beran, V. Jadrný, J. Novák

Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)
P. Mates, T. Nielsen, Z. Vaníček – Nakladatelství Linde

Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Maisner, B. Vlachová

Monografie a praktické příručky

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí
E. Fialová – Nakladatelství Leges

Elektronické dokumenty v právní praxi
T. Lechner – Nakladatelství Leges

Elektronické právní jednání ZAŘAZENO V ROCE 2019
V. Kment

Kyberkriminalita
A. Završnik

PECR: Praktický průvodce implementací ePrivacy – nová pravidla elektronické komunikace ZAŘAZENO V ROCE 2019
  L. Nezmar – Nakladatelství Grada

Právo informačních technologií
R. Polčák a kolektiv

Programování pro právníky ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Michna

Technologie blockchain v právním kontextu ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
B. Zubach

Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
A. Lobotka

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků
M. Koščík, R. Polčák, M. Myška

Zákon o kybernetické bezpečnosti pro organizace. Implementace nových povinností do praxe ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Nezmar – Nakladatelství Grada

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 249 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.