Specializace

Správní právo – zvláštní předpisy

Komentáře k předpisům

Knihovní zákon (257/2001 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
T. Danielisová

Krizový zákon (240/2000 Sb.)
J. Vaníček, O. Vodehnal

Lázeňský zákon (164/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Staněk

Plemenářský zákon (154/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Hůlová

Veterinární zákon (166/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Skřivánková, J. Vebrová, J. Váňa, M. Morkus, M. Bařtipán, T. Sýkora, J. Kašpar, J. Zezulčík, A. Jáklová, T. Jírů

Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Hůlová

Zákon o azylu (325/1999 Sb.)
D. Kosař, P. Molek, V. Honusková, M. Jurman, H. Lupačová

Zákon o azylu – Praktický komentář (325/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Votočková, N. Chmelíčková

Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.)
B. Petr a kolektiv

Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Vetešník, E. Stránská, J. Šejvl

Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Buzek

Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Šíma

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Hanák, J. Tkáčiková

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu (256/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Vlasák

Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Vetešník, E. Stránská, J. Šejvl

Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Chamráthová, L. Hlouch, A. Kliková, T. Svoboda

Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.)
T. Rada, J. Tkáčiková, O. Kunc

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (359/1992 Sb.)
E. Barešová

Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.)
M. Müller, E. Barešová

Zákon o zoologických zahradách (162/2003 Sb.)
M. Hůlová

Monografie a praktické příručky

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Šejvl

Právní aspekty hazardních her
J. Rajchl, K. Kramář, J. Malíř

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz – Právo prakticky
J. Dvořák

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
V. Zahumenská, D. Zahumenský

Spisová služba
M. Kunt, T. Lechner – Nakladatelství Leges

Teorie a praxe veřejných služeb
J. Stejskal, H. Kuvíková, B. Mikušová Měricková, V. Linhartová

Vstup cizince na území státu
P. Pořízek

Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
J. Vodáková a kolektiv

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 499 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.