Specializace

Ústavní právo

Komentáře k předpisům

Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU

J. Šamánek, J. Kvasnicová a kolektiv

Kompetenční zákon (2/1969 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Kněžínek

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)
E. Wagnerová, V. Šimíček, T. Langášek, I. Pospíšil a kolektiv

Stykový zákon (300/2017 Sb.) 2020
J. Kněžínek, T. Řezníček

Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
Š. Dušková, A. Hofschneiderová, K. Kouřilová, M. Matiaško

Ústava České republiky (1/1993 Sb.)
P. Rychetský a kolektiv

Ústava České republiky (1/1993 Sb.)
V. Šimíček, J. Filip, P. Molek, L. Bahýľová, M. Podhrázný, R. Suchánek, L. Vyhnánek – Nakladatesltví Linde

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.)
M. Mareš, D. Novák

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.)
P. Rychetský a kolektiv

Zákon o právech příslušníků národnostních menšin (273/2001 Sb)
D. Kryska, J. Větrovský

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu (198/1993 Sb.)
K. Šimáčková a kolektiv

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.)PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Kysela, M. Kokeš

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.)PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
S. Pšenička – Nakladatelství Leges

Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)
I. Pospíšil, T. Langášek, T. Herc

Vybraná judikatura – Ústavní právo

Monografie a praktické příručky

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe
P. Mikeš

Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni
H. Smekal, L. Vyhnánek a kolektiv

Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální budoucnost evropské integrace ZAŘAZENO V ROCE 2019
V. Šmejkal a kolektiv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod I. část Úmluva a II. část Protokoly
J. Čapek – Nakladatelství Linde

Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva
D. Kosař

Lidská práva v mezinárodní politice
P. Dufek, H. Smekal a kolektiv

Listina a její realizace v systému veřejného a soukromého práva
K. Klíma

Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska ZAŘAZENO V ROCE 2019
I. Pospíšil, V. Týč – Nakladatelství Leges 

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
K. Šimáčková

Naturalizace v České republice ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Kandalec

O právu ústavním
K. Klíma

Politická práva
P. Molek

Právo na spravedlivý proces
P. Molek

Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech ZAŘAZENO V ROCE 2019
P. Klíma a kolektiv

Prezident republiky, 2. aktualizované a doplněné vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
Z. Koudelka – Nakladatelství Leges

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář
L. Vojáček

Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance? ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Kudrna

Státní mechanismus meziválečného Československa ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
K. Schelle

The European Union: What is next. A legal analysis and the political visions of the future of EU ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
N. Šišková

Ústavní právo Casebook
D. Kosař, M. Antoš, Z. Kühn, L. Vyhnánek

Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Janků

Základní práva. Svazek druhý – Svoboda ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
P. Molek

Základní práva – svazek první Důstojnost
P. Molek

Zákon o volbě prezidenta republiky – přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států Evropské unie
P. Šutka – Nakladatelství Leges

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 416 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.