Specializace

Právní a judikatorní časopisy

Časopisy

Judikatura Evropského soudního dvora

Jurisprudence (recenzovaný časopis)

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.