Specializace

Insolvence

Komentáře k předpisům

Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Kozák, J. Brož, A. Dadam, A. Stanislav, Z. Strnad, L. Zrůst, M. Žižlavský

Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Maršíková a kolektiv – Nakladatelství Leges

Zákon o insolvenčních správcích (312/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Stanislav, J. Kozák

Komentované vzory smluv a podání – Insolvence

Vybraná judikatura – Insolvence

Monografie a praktické příručky

Insolvence prakticky – Právo prakticky ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Kozák, R. Čujan, K. Hašová, A. Sigmund, P. Veselý, L. Zrůst

Insolvenční právo, 2. vydání
T. Richter

Insolvenční správce
Z. Šnoblová, V. Němčák

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele – příručka zejména pro neprávníky – 3. vydání
J. Maršíková – Nakladatelství Linde 

Vybraná judikatura v oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
O. Řehářek, M. Vrba

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 374 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.